องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) องค์การบริหา...
   

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหาร...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม...
   
  การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...
   

วันที่ 17 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมป้...

  โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้อ...

 
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
รู้ทัน โควิด-19 EP.2 โคโรนา ติดต่อได้ทางไหน
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03