องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการ แยกก่อนทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
       วันที่ 23 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “ แยก...
 
  โครงการ แยกก่อนทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
  วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
  โครงการจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ...
  001
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประ...
  กิจกรรมเคารพธงชาติ วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
  นายอำเภอกบินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบ...
  กีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18
  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน
MV: Clean BIKE FOR DAD
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ