องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...
   

วันที่ 17 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมป้...

  โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้อ...

  การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
   

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้เกิดฝนตกและมีลมกระโชกแรง (วาตภัย) ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ได้รับความ...

  การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...
   

วันที่ 9 มีนาคม 2564   กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

 
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
รู้ทัน โควิด-19 EP.2 โคโรนา ติดต่อได้ทางไหน