องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการปลูกป่า
   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับ อบต.เมืองเก่า และ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดสถานที่ให้ประชาช...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดสถานที่ให้ประชาชนลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ...
   

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา &...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

 
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
การล้างมือ 7 ขั้นตอน