องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสม...

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
    วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  การออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ของ กองทุน LTC
   

กองทุน LTC อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเก่า ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

...
  กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นสากล ประจำปี 2563 ณ โรง...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้