องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดสถานที่ให้ประชาช...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดสถานที่ให้ประชาชนลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ...
   

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา &...

  การลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันโรค...
   

วันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหา...

  ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ให้ความรู้ในการป้องกันโ...
   

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

 
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
การล้างมือ 7 ขั้นตอน