องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
   

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้เกิดฝนตกและมีลมกระโชกแรง (วาตภัย) ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ได้รับความ...

  การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...
   

วันที่ 9 มีนาคม 2564   กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

  โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
   

วันที่ 4 มีนาคม 2564 องค์การบริหารสวนตำบลเมืองเก่า โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดท...

  โครงการ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดโครงการ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 256...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

 
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
การล้างมือ 7 ขั้นตอน