องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง / แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2564 ]115
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2564 ]104
3 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]93
4 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]94
5 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]91
6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง) [ 10 พ.ค. 2564 ]94
7 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564-2566 [ 10 พ.ย. 2563 ]137
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 12 ต.ค. 2563 ]142
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]190
10 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]1496
11 การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]187
12 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]193
13 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2561-2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]215
14 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน(เพิ่มเติม) [ 11 ก.พ. 2563 ]225
15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 1 พ.ย. 2561 ]190
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 1 พ.ย. 2561 ]219