องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม คกก.สนับสนุน 2-2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]48
2 รายงานการประชุม คกก.พัฒนา 2-2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]58
3 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]58
4 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 17 ก.พ. 2564 ]148
5 การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]58
6 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองเก่า [ 16 พ.ย. 2563 ]57