องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]51
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 15 มิ.ย. 2565 ]205
3 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]190
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]189
5 แผนปฎิบัติการป้องกันารทุจริต พ.ศ.2565 (รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]223
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.64-มี.ค.65 [ 31 มี.ค. 2565 ]195
7 ประกาศมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]190
8 ประกาศมาตรฐานป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 10 ก.พ. 2565 ]190
9 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 10 ก.พ. 2565 ]198
10 ประกาศมาตรฐานจัดจ้างข้อร้องเรียนการทุจริต [ 10 ก.พ. 2565 ]198
11 ประกาศมาตรฐานการสร้างจิตสำนึกตระหนักในการรักษาผลประโยชน์ [ 10 ก.พ. 2565 ]195
12 ประกาศมาตรฐานให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 10 ก.พ. 2565 ]191
13 ประกาศมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 10 ก.พ. 2565 ]197
14 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 10 ก.พ. 2565 ]219
15 ประกาศเจตจำนงค์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ก.พ. 2565 ]198
16 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 2564 รอบ 12 เดือน [ 26 ม.ค. 2565 ]201
17 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]190
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) [ 24 ม.ค. 2565 ]188
19 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]186
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]191
 
หน้า 1|2|3|4