องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]24
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]28
3 แผนปฎิบัติการป้องกันารทุจริต พ.ศ.2565 (รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]18
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.64-มี.ค.65 [ 31 มี.ค. 2565 ]29
5 ประกาศมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]53
6 ประกาศมาตรฐานป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 10 ก.พ. 2565 ]47
7 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 10 ก.พ. 2565 ]43
8 ประกาศมาตรฐานจัดจ้างข้อร้องเรียนการทุจริต [ 10 ก.พ. 2565 ]41
9 ประกาศมาตรฐานการสร้างจิตสำนึกตระหนักในการรักษาผลประโยชน์ [ 10 ก.พ. 2565 ]41
10 ประกาศมาตรฐานให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 10 ก.พ. 2565 ]43
11 ประกาศมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 10 ก.พ. 2565 ]44
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 10 ก.พ. 2565 ]64
13 ประกาศเจตจำนงค์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ก.พ. 2565 ]52
14 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 2564 รอบ 12 เดือน [ 26 ม.ค. 2565 ]56
15 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]88
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) [ 24 ม.ค. 2565 ]55
17 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]88
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]89
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]110
20 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]110
 
หน้า 1|2|3|4