องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 12 พ.ย. 2562 ]4
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ส.ค. 2562 ]3
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 23 ก.ค. 2562 ]3
4 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 10 ก.ค. 2562 ]4
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 5 ก.ค. 2562 ]3
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 4 ก.ค. 2562 ]4
7 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 ก.ค. 2562 ]3
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]16
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]18
10 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]14
11 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 มี.ค. 2561 ]4
12 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 25 พ.ค. 2560 ]3