องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบัว ซุยเจริญ บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2564 ]5
2 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองเก่า [ 17 มี.ค. 2564 ]21
3 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพรพิมล ศรีก่ำ ถึงบ้านนางสมใจ เคนคุณ หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลเมืองเก่า [ 29 ม.ค. 2564 ]39
4 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้านถึงวัดเก่า หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองเก่า [ 29 ม.ค. 2564 ]33
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา คือ เครื่องออกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต [ 28 ม.ค. 2564 ]35
6 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี ตำบลเมืองเก่า [ 7 ม.ค. 2564 ]61
7 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากทาง หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า [ 7 ม.ค. 2564 ]62
8 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิริยาภรณ์ พงษ์เจริญ ถึงบ้านนางทองคำ ยาขันทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า [ 5 ม.ค. 2564 ]40
9 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเภา แนนสินธุ์ - โรงแรมแมกไม้รีสอร์ท หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า [ 5 ม.ค. 2564 ]38
10 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนตำบล โดยปรับปรุงบ้านพักพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ หลัง [ 29 พ.ค. 2563 ]103
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2563 ]94
12 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองรี - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 19 บ้านหนองรีสอง ตำบลเมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2563 ]89
13 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (บดอัดแน่น) สายทางบ้านวังห้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองเก่า [ 26 พ.ค. 2563 ]96
14 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (บดอัดแน่น) สายทางบ้านหนองรี - บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองรี หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแดง และหมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองรีสอง ตำบลเมืองเก่า [ 26 พ.ค. 2563 ]97
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 30 เมตร [ 27 เม.ย. 2563 ]96
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า [ 20 เม.ย. 2563 ]100
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างวัดราษฏร์รังษี หมู่ที่ 9 บ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า [ 20 เม.ย. 2563 ]102
18 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 11 ธ.ค. 2561 ]72
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]113
20 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]106
 
หน้า 1|2