องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]15
2 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]13
3 ขอแจ้งยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]9
4 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแพงศรี ขวัญใจ - บ้านนายประเสริฐ สาป้อง บ้านหนองรี หมู่ที่5 ตำบลเมืองเก่า [ 22 ส.ค. 2560 ]12
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 6 ก.ค. 2560 ]217
6 ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 ก.ค. 2560 ]12
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 ก.ค. 2560 ]11
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ จากบ้าน นางพรพิมล - นายอำไพ ตำบลเมืองเก่า [ 21 มิ.ย. 2560 ]265
9 การจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 มี.ค. 2560 ]10
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]235
11 การซิ้อจัดซิ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่้า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัฒน์ ขับเคลี่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ [ 30 พ.ย. 542 ]10