องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นข้างทางหลวง 304-ทางเข้าวัดอัมพวัน) [ 21 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้าง อบต.เมืองเก่า [ 20 มิ.ย. 2565 ]1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 16 มิ.ย. 2565 ]3
4 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นข้างทางหลวง 304-ทางเข้าวัดอัมพวัน) [ 8 มิ.ย. 2565 ]2
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นข้าง อบต.เมืองเก่า [ 2 มิ.ย. 2565 ]0
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 20 พ.ค. 2565 ]1
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำคลองกุดตาแอ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า [ 28 มี.ค. 2565 ]56
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 22 มี.ค. 2565 ]54
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยบ้านนางสายทอง ชันพรมมา ถึงชายทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2565 ]53
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุน ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2565 ]54
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 3 ซอยบ้าน ส.อบต.ชูเกียรติ ถึงถนน 304 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2565 ]55
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 18 เส้นซอยบ้านนางเขียว ไสวสิทธิ์ [ 8 ก.พ. 2565 ]54
13 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเดิ้ลแค็บ [ 13 ม.ค. 2565 ]56
14 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.วัดราษฎร์รังษี หมู่.9 [ 23 ส.ค. 2564 ]56
15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้านนายเกศา สุขสมโสภา [ 23 ส.ค. 2564 ]55
16 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า กว้าง 4.40 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา [ 12 ก.ค. 2564 ]55
17 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า กว้าง 4.40 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวด [ 6 ก.ค. 2564 ]57
18 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2564 ]54
19 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2564 ]58
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบัว ซุยเจริญ บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2564 ]58
 
หน้า 1|2|3