องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.วัดราษฎร์รังษี หมู่.9 [ 23 ส.ค. 2564 ]37
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้านนายเกศา สุขสมโสภา [ 23 ส.ค. 2564 ]24
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า กว้าง 4.40 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา [ 12 ก.ค. 2564 ]43
4 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า กว้าง 4.40 เมตร ยาว 3,012 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวด [ 6 ก.ค. 2564 ]22
5 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2564 ]31
6 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2564 ]23
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบัว ซุยเจริญ บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2564 ]23
8 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองเก่า [ 17 มี.ค. 2564 ]31
9 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพรพิมล ศรีก่ำ ถึงบ้านนางสมใจ เคนคุณ หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลเมืองเก่า [ 29 ม.ค. 2564 ]25
10 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้านถึงวัดเก่า หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองเก่า [ 29 ม.ค. 2564 ]23
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา คือ เครื่องออกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต [ 28 ม.ค. 2564 ]23
12 ประกาศ ทดสอบ [ 11 ม.ค. 2564 ]18
13 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี ตำบลเมืองเก่า [ 7 ม.ค. 2564 ]25
14 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากทาง หมู่ที่ 13,17,14 เชื่อมต่อถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุลา, บ้านโนนคูณ, บ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านถนนทอง ตำบลเมืองเก่า [ 7 ม.ค. 2564 ]27
15 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิริยาภรณ์ พงษ์เจริญ ถึงบ้านนางทองคำ ยาขันทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า [ 5 ม.ค. 2564 ]23
16 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเภา แนนสินธุ์ - โรงแรมแมกไม้รีสอร์ท หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า [ 5 ม.ค. 2564 ]22
17 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนตำบล โดยปรับปรุงบ้านพักพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ หลัง [ 29 พ.ค. 2563 ]26
18 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2563 ]23
19 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองรี - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 19 บ้านหนองรีสอง ตำบลเมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2563 ]20
20 ประกาศราคากลาง งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า [ 27 พ.ค. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3