องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขต อบต.เมืองเก่า [ 9 ม.ค. 2566 ]5
2 ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขต อบต.เมืองเก่า [ 19 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ [ 2 ธ.ค. 2565 ]5
4 ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ [ 21 พ.ย. 2565 ]5
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า [ 14 พ.ย. 2565 ]15
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบล็อคคอนเวิร์ส บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 เส้นหน้าอุโบสถแก้วฟ้ารังษี - บ้านผู้ใหญ่ศิริพร ซิ้มเจริญ [ 14 พ.ย. 2565 ]16
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 เส้นวัดมหาชัย - คลองส่งน้ำห้วยวังขอน [ 14 พ.ย. 2565 ]13
8 ประกาศริบหลักประกันสัญญา [ 19 ก.ย. 2565 ]39
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนางบุญเรือง โคกระบือ - สามแยก หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเก่า [ 13 ก.ย. 2565 ]40
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 ส.ค. 2565 ]38
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ส.ค. 2565 ]34
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 8 ส.ค. 2565 ]56
13 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 1 ส.ค. 2565 ]55
14 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 19 เส้นบ้านนางสายทอง เรือนพัน - ที่นานายทองม้วน พระอำมาตย์ [ 27 ก.ค. 2565 ]62
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายจำนงค์ ชัยบัวแดง - บ้านนางปราณี สูนตา [ 11 ก.ค. 2565 ]61
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางคลอง ถึงหน้า อบต.เมืองเก่า [ 11 ก.ค. 2565 ]61
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองรี หมู่ที่ 19 เส้นบ้านนางสายทอง เรือนพัน - ที่นานายทองม้วน พระอำมาตย์ [ 11 ก.ค. 2565 ]56
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายจำนงค์ ชัยบัวแดง - บ้านนางปราณี สูนตา [ 4 ก.ค. 2565 ]64
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนางคลอง ถึงหน้า อบต.เมืองเก่า [ 4 ก.ค. 2565 ]61
20 ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 21 (เส้นข้างทางหลวง 304-ทางเข้าวัดอัมพวัน) [ 21 มิ.ย. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3|4