องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ม.ค. 2565 ]180
2 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 26 ม.ค. 2565 ]194
3 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ธ.ค. 2564 ]188
4 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 15 ธ.ค. 2564 ]182
5 คู่มือปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป [ 18 พ.ย. 2564 ]188
6 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]177
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 ม.ค. 2563 ]179
8 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 6 ม.ค. 2563 ]179
9 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 6 ม.ค. 2563 ]179
10 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ม.ค. 2563 ]211