องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองช่าง

     
  นายบุญจันทร์ จารัตน์
 
 

   นายช่างโยธาชำนาญงาน รรท.    ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
     
-ว่าง  นายบุญจันทร์ จารัตน์
 นายบุญหลาย  อุ่นใจ
วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
     


 
     
     
  พนักงานจ้าง
 
     


 
 -ว่าง- น.ส.ฐิตาพร ธรรมลึก  นายมงคล วงษ์โสภา
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
 
นายสุรศักดิ์ คำพี  นายสุนทร  โสทะจันทร์  
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  
     
     
 นายโชคชัย  ชื่นสีมา นายนาวิน  ประเสริฐธรรม  นายโสฬส โยงรัมย์
 คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
นายสำลวย เนินทราย นายบุญมาก ลือชา
นายสมพงษ์ บุญโชติ
 คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ
 
นายเอกรัตน์ ไชยทำ นายประสาท จิตสอน
นายสนชัย เทียมคำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายทองคำ ชัยสิทธ์ นายมนตรี วังพรม
นางวิลัย  ศรีทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุก 6 ล้อ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)

   พนักงานสูบน้ำ
   
 
-ว่าง-  นายธีรพล แพนลา  
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(รถขุดดิน)
พนักงานสูบน้ำ