องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]23
2 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]27
3 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]24
4 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]19
5 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]22
6 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]21
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]116
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]109
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]120
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 5/2562) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]118
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]110
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1/2562) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]108
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2/2562) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]109
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ( ครั้งที่ 3/2562) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]111
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]110
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]108
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2562(ครั้งที่ 3/2562) [ 28 มิ.ย. 2562 ]114
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562(ครั้งที่ 1/2562) [ 20 มี.ค. 2562 ]108
19 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4/2560) [ 31 ส.ค. 2560 ]71