องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]193
2 คำสั่งแต่งตั้ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]189
3 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]198
4 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]194
5 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]194
6 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]190
7 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 22 ก.ย. 2564 ]189
8 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]200
9 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]196
10 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]199
11 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]198
12 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]193
13 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]196
14 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]193
15 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]197
16 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]189
17 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]192
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]191
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]191
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]198
 
หน้า 1|2