องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]53
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2560 [ 20 ธ.ค. 2562 ]283
3 ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]170
4 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]181
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]183
6 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]184
7 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]179
8 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]181