องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2560 [ 20 ธ.ค. 2562 ]222
2 ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]114
3 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]123
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]126
5 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]128
6 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]124
7 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]125