องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]15
2 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]13
3 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]180
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2560 [ 20 ธ.ค. 2562 ]186
5 ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]180
6 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]209
7 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]185
8 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]180
9 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]181
10 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]184