องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]53
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร้้งที่ 1/2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]57
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]1
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]47
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]1
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]211
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครีั้งที่ 8/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]209
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]200
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]197
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]202
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]1
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]188
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]187
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]1
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]198
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]198
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]1
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]192
 
หน้า 1|2