องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]764
2 รายงานติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบ 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]183
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ปีงบ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]149
4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]280
5 นโยบายการควบคุมความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]270
6 การประเมินความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานของ อบต.เมืองเก่า [ 20 ต.ค. 2564 ]269
7 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]244
8 รายงานติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]219
9 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]283
10 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]214
11 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]230
12 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 [ 2 มี.ค. 2563 ]215
13 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 [ 2 มี.ค. 2563 ]261
14 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 [ 2 มี.ค. 2563 ]219
15 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]184
16 รายงานการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]216
17 รายงานการควบคุมภายใน งวดวันที่ 1 ต.ค.259 -30 ก.ย.2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]220