องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]7
2 นโยบายการควบคุมความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]8
3 การประเมินความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานของ อบต.เมืองเก่า [ 20 ต.ค. 2564 ]7
4 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]8
5 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]8
6 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]62
7 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 [ 2 มี.ค. 2563 ]137
8 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 [ 2 มี.ค. 2563 ]133
9 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 [ 2 มี.ค. 2563 ]139
10 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]119
11 รายงานการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]861
12 รายงานการควบคุมภายใน งวดวันที่ 1 ต.ค.259 -30 ก.ย.2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]223