องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งอำเภอกบินทร์บุรี ที่ 56/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า