องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563    เอกสารประกอบ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า