องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า