องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า