องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 27 กันยายน 2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า