องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า