องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย [ 21 ธ.ค. 2566 ]25
22 ผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 8 ธ.ค. 2566 ]32
23 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]92
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2566 ]53
25 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]28
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือ ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ [ 23 พ.ย. 2566 ]31
27 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 20 พ.ย. 2566 ]10
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1) [ 16 พ.ย. 2566 ]47
29 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดควายงาม-ควายงาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]30
30 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2566 ]11
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2566 ]41
32 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 ต.ค. 2566 ]301
33 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA) ปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]54
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า [ 19 ต.ค. 2566 ]49
35 ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 19 ต.ค. 2566 ]50
36 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 ต.ค. 2566 ]56
37 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) [ 25 ก.ย. 2566 ]9
38 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 20 ก.ย. 2566 ]8
39 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 13 ก.ย. 2566 ]9
40 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmet :ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]10
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7