องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ
(
Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

การดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า