องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

    🔸ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า กำหนดจัดประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
    🔹บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ตามโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว

    📍จึงขอประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗    เอกสารประกอบ

ผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า