องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.พ. 2567 ]9
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]3
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]3
4 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]14
5 ประกาศ รายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 15 ม.ค. 2567 ]26
6 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 15 ม.ค. 2567 ]13
7 ประกาศ ระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 15 ม.ค. 2567 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการตลาดร้านค้าชุมชน ตำบลเมืองเก่า เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๗ [ 8 ม.ค. 2567 ]10
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย [ 21 ธ.ค. 2566 ]10
10 ผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 8 ธ.ค. 2566 ]18
11 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]72
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2566 ]38
13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]17
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือ ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ [ 23 พ.ย. 2566 ]16
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1) [ 16 พ.ย. 2566 ]37
16 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดควายงาม-ควายงาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]15
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2566 ]28
18 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 ต.ค. 2566 ]203
19 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA) ปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]39
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า [ 19 ต.ค. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6