องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) [ 25 เม.ย. 2567 ]70
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 19 เม.ย. 2567 ]50
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 22 มี.ค. 2567 ]84
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2567 ]10
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ [ 12 มี.ค. 2567 ]17
6 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.พ. 2567 ]37
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]13
8 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 15 ก.พ. 2567 ]14
10 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]34
11 ประกาศ รายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 15 ม.ค. 2567 ]40
12 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 15 ม.ค. 2567 ]22
13 ประกาศ ระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 15 ม.ค. 2567 ]19
14 การดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]63
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการตลาดร้านค้าชุมชน ตำบลเมืองเก่า เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๗ [ 8 ม.ค. 2567 ]26
16 สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 8 ม.ค. 2567 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย [ 21 ธ.ค. 2566 ]16
18 ผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 8 ธ.ค. 2566 ]28
19 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]83
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2566 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7