องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รวมหนังสือหารือเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 18 เม.ย. 2567 ]12
2 วันลา ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2567 ]29
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]41
4 รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]67
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]12
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 10 ต.ค. 2566 ]54
7 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]57
8 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]18
9 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 67 [ 29 ก.ย. 2566 ]13
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]66
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]56
12 ประกาศ กำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ [ 25 ก.ย. 2566 ]60
13 สรุประเบียบการลา ของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 เม.ย. 2566 ]90
14 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]87
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]136
16 ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 3 ม.ค. 2566 ]99
17 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]102
18 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]121
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]156
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]129
 
หน้า 1|2|3|4