องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) [ 21 ส.ค. 2566 ]12
42 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 10 ส.ค. 2566 ]19
43 แจ้งกำหนดเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ส.ค. 2566 ]9
44 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) [ 20 ก.ค. 2566 ]11
45 ประชาสัมพันธ์ รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]111
46 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 12 ก.ค. 2566 ]9
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 20 มิ.ย. 2566 ]100
48 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 26 พ.ค. 2566 ]134
49 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 15 พ.ค. 2566 ]7
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 10 พ.ค. 2566 ]124
51 แจ้งกำหนดเรียกประชุมาสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 พ.ค. 2566 ]6
52 ประชาสัมพันธ์ จากงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 24 เม.ย. 2566 ]100
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]79
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) [ 28 มี.ค. 2566 ]109
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) [ 22 มี.ค. 2566 ]99
56 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]78
57 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2566 ]192
58 ประกาศ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 22 ก.พ. 2566 ]6
59 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) [ 16 ก.พ. 2566 ]8
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ก.พ. 2566 ]56
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7