องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า