องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า