องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 11.คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 ม.ค. 2565 ]222
62 12.คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 5 ม.ค. 2565 ]221
63 13.คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาต [ 5 ม.ค. 2565 ]223
64 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 5 ม.ค. 2565 ]226
65 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 5 ม.ค. 2565 ]226
66 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 5 ม.ค. 2565 ]224
67 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 15 ม.ค. 2561 ]233
68 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป [ 15 ม.ค. 2561 ]227
69 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 15 ม.ค. 2561 ]226
70 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 15 ม.ค. 2561 ]225
71 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 15 ม.ค. 2561 ]223
72 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 15 ม.ค. 2561 ]226
73 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 15 ม.ค. 2561 ]236
74 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 15 ม.ค. 2561 ]233
75 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 15 ม.ค. 2561 ]223
76 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 15 ม.ค. 2561 ]221
 
|1|2|3หน้า 4