องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

ได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอน    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า