องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า