องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 ม.ค. 2567 ]5
2 คู่มือประชาชน-การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 10 ม.ค. 2567 ]5
3 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2567 ]5
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]7
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือ ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ [ 23 พ.ย. 2566 ]9
6 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 1 พ.ย. 2566 ]24
7 การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2566 ]5
8 การรับเรื่องราวร้องอเรียนร้องทุกข์ [ 17 มี.ค. 2566 ]5
9 การรับเรื่องราวร้องอเรียนร้องทุกข์ [ 17 มี.ค. 2566 ]69
10 การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2566 ]61
11 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 8 มิ.ย. 2565 ]134
12 1.คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 26 ม.ค. 2565 ]135
13 1.คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]239
14 2.คู่มือการแจ้งถมดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]247
15 8.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]242
16 9.การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษี [ 10 ม.ค. 2565 ]243
17 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 [ 10 ม.ค. 2565 ]238
18 11.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]248
19 12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2565 ]241
20 13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2565 ]242
 
หน้า 1|2|3|4