องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2567 ]14
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 12 ม.ค. 2567 ]12
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน [ 12 ม.ค. 2567 ]14
4 คู่มือประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 ม.ค. 2567 ]53
5 คู่มือประชาชน-การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 10 ม.ค. 2567 ]40
6 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2567 ]50
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]22
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือ ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ [ 23 พ.ย. 2566 ]27
9 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 1 พ.ย. 2566 ]41
10 การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2566 ]21
11 การรับเรื่องราวร้องอเรียนร้องทุกข์ [ 17 มี.ค. 2566 ]18
12 การรับเรื่องราวร้องอเรียนร้องทุกข์ [ 17 มี.ค. 2566 ]82
13 การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2566 ]75
14 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 8 มิ.ย. 2565 ]148
15 1.คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 26 ม.ค. 2565 ]154
16 1.คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]262
17 2.คู่มือการแจ้งถมดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]264
18 8.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]261
19 9.การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษี [ 10 ม.ค. 2565 ]258
20 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 [ 10 ม.ค. 2565 ]256
 
หน้า 1|2|3|4