องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

    รายละเอียดข่าว

อบต.เมืองเก่าประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

                   1.ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย)

                             1.1 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  

  1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม             จำนวน 1 อัตรา

       (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

  2)  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม                        จำนวน 1 อัตรา

       (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

  3)  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน                                       จำนวน 1 อัตรา

       (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    เอกสารประกอบ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :