องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :