องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565


วันจันทร์ที่่ 20 มิุถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  2  หมู่บ้าน ดังนี้

- เวลา 09.00-12.00 น หมู่ 14 บ้านท่่าข่อย

- เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ 17 บ้านโนนคูณ

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18