องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


ตรวจสอบข้อร้องเรียน หมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มอบหมายปลัดฯ,ผู้อำนวยการกองช่าง และนิติกร เข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์กรณีเอกชนถมทางบนที่สาธารณประโยชน์และการสร้างโรงงานคัดแยกขยะในหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18