องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 10 พ.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้เข้าทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 หมู่บ้าน

1.หมู่ 5 บ้านหนองรี1

2.หมุู่่ 19 บ้านหนองรี2

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18