องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หนองน้ำสาธารณะหนองรี หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08