องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม 2564


         ด้วยวันที่​ 9​ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล​( International  Anti-Corruption Day)​ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า​ พร้อมด้วยข้าราชการ​ พนักงาน​ ลูกจ้าง​ ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล​ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง​ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต​ มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต​  ในเวลา​ 09.30​ น.​ ณ​ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08