องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


ศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และคณะผู้บริหาร  ได้เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  สำหรับเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 เตียง ในระหว่างหลังรักษาจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ต้องรักษาต่อเพื่อให้หายขาดจากการป่วย  

2021-08-17
2021-05-05
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-12
2021-03-10
2021-03-10
2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14