องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 17 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎรรังษี

2021-08-17
2021-05-05
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-12
2021-03-10
2021-03-10
2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14