องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่


วันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้เกิดฝนตกและมีลมกระโชกแรง (วาตภัย) ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้หักทับถนนทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ องค์การบริหารสวนตำบลเมืองเก่า โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกช่วยเหลือเบื้องต้น ในการตัดต้นไม้ที่ล้มทับถนน ทำให้สัญจรได้ตามปกติ และดำเนินสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

2021-04-19
2021-04-09
2021-03-12
2021-03-10
2021-03-10
2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14
2020-11-30
2020-11-30