องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 9 มีนาคม 2564   กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง เพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-04-19
2021-04-09
2021-03-12
2021-03-10
2021-03-10
2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14
2020-11-30
2020-11-30