องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดโครงการ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบรรหารวิทยา และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์

2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14
2020-11-30
2020-11-30
2020-09-15
2020-09-08
2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13