องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่า


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับ อบต.เมืองเก่า และ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี กรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่า ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า โดยมีการปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นยางนา จำนวนกว่า 500 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

2020-09-15
2020-09-08
2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13
2020-03-19
2020-02-11
2020-01-13
2020-01-08
2020-01-08