องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก” ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี

2020-09-15
2020-09-08
2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13
2020-03-19
2020-02-11
2020-01-13
2020-01-08
2020-01-08