องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


การลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เช่น วัด ศาลาประชาคม ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่1,2,3,4,5,6,19,22 เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก สส.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดปราจีนบุรี เขต3 และนางพรรณี วิริยรัตน์คุรุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า ออกเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ประชาชนในเขตตำบลเมืองเก่าด้วย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในเขตตำบลเมืองเก่าให้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13
2020-03-19
2020-02-11
2020-01-13
2020-01-08
2020-01-08
2019-12-23
2019-09-03