องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ได้มีโรงเรียนแฃะหน่วยงานเข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมเพื่อให้เด็กละเล่น กว่า 11 ซุ้ม มีกิจกรรมทางการทหาร เช่น รถถัง เฮลิคอร์ปเตอร์ ฯลฯ มีเด็ก และเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม