องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า