องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ติดตามการดำเนิน โครงการแก้มลิงหนองรี ระยะที่ 2


          นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนิน โครงการแก้มลิงหนองรี ระยะที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมฯ รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง และช่วยชะลอกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากด้วย
ภายใต้การอำนวยการของท่านพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03