องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


เรื่อง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน้่า 2019 (COVID-2019) จำนวน 6  ครัวเรือน

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18