องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565


วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 หมู่บ้าน ดังนี้

- เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ 10 บ้านเมืองใหม่

 

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18