องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขข้า

ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

-เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ 13 บ้านหนองกุลา

-เวลา 13.00-16.00 น. หมูู่่ 12 บ้านโคกหอม และ หมู่ 15 บ้านวังห้าง

 

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18